HI~ Welcome 快樂發

郵局賬戶暫停服務通知

發佈日期   2023/04/17

親愛的會員:

                        因金流廠商系統更新升級緣故,2023年04月20日起,系統將無法出款至[郵局]的任何戶頭,請使用郵局帳戶的會員立即聯繫客服人員修改您的提領銀行帳戶,以便保障您的提領進度。

                      

                                                                                                           


提出遊戲館點數執行情況如下:


各個遊戲館點數更新中
[[ICON]]